Zajęcia rozwijające

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne przeprowadzone przez panią Kasię – psychologa przedszkolnego w grupach: 3-latków, 4-latków, 5latki, 6-latków.