„Czyste powietrze wokół nas”

Drodzy Rodzice.

Zdrowie naszych dzieci jest dla każdego z nas najważniejszą sprawą. Dbamy o to, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do harmonijnego rozwoju. Na zdrowie ma wpływ wiele czynników: opieka zdrowotna, czynniki genetyczne, środowisko fizyczne i społeczne, a przede wszystkim styl życia i zachowania prozdrowotne. Dlatego też kierując się maksymą „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał” nasze przedszkole przystąpiło do Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”, którego koordynatorem jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Głównym celem Programu jest między innymi kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi. Kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci jest najskuteczniejszym działaniem w profilaktyce palenia tytoniu.

Podczas zajęć dzieci poznały sympatycznego dinozaura Dinka i wraz z nim wybrały się w fascynująca podróż pociągiem, nauczyły się rozpoznawać różne źródła dymów, wykształciły umiejętność rozpoznawania różnych dymów, dowiedziały się jak szkodliwy jest dym papierosa i jaki ma wpływ na życie i zdrowie. Dzieci zostały uwrażliwione na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

„Czyste powietrze wokół nas”