Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Koordynator ds. dostępności: Joanna Gonstal

telefon: 54 235-24-97

e-mail: pp36-wloclawek@wp.pl

PLANY I DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Plan działania na rzecz poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych na lata 2024-2028

WNIOSKI DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej lub cyfrowej

Jak złożyć wniosek dotyczący wypożyczenia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością

CENNIKI (kaucja nie dotyczy podmiotów publicznych)

Cennik wypożyczalni specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego (PDF)

Cennik wypożyczalni specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego – wersja dla osób z niepełnosprawnością

PROCEDURY I INSTRUKCJE

Procedura ewakuacji osób z niepełnosprawnościami – wersja dla osób niepełnosprawnych

Instrukcja dotycząca ewakuacji osób z niepełnosprawnościami