Nabór 2024/2025

Dzień Otwarty

1-8 marca 2024r.

potwierdzenie kontynuacji dla dzieci, które uczęszczają do naszej placówki.

Prosimy do dostarczanie wniosków oraz klauzul informacyjnych w wersji papierowej do 8 marca do godziny 13:00 .

11 – 29 marca 2024r.

zapis nowych dzieci, które będą uczęszczać do przedszkola od września 2024 roku.

2 – 5 KWIETNIA 2024R.

weryfikacja wniosków przez przedszkole

8 kwietnia 2024 po godzinie 12:00

ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji.

9 – 19 kwietnia 2024r.

podpisywanie deklaracji woli o korzystaniu w wychowania przedszkolnego.

22 kwietnia 2024r. po godzinie 12:00

ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.