O przedszkolu

Przedszkole Publiczne nr 36 z oddziałami integracyjnymi im. Wandy Chotomskiej jest pierwszym kreatywnym przedszkolem we Włocławku.

Historia naszej placówki sięga 1989 roku, wówczas jej siedziba mieściła się przy ulicy Norwida 1 we Włocławku. Z dniem 1 stycznia 1999r. decyzją władz miasta przedszkole zostało przeniesione do nowo oddanego budynku przy ulicy Wyspiańskiego 3.

Osobą prowadząca placówkę jest obecnie dyrektor Bożena Majewska.

Przedszkole w swojej strukturze mieści 6 oddziałów, w tym 2 integracyjne, do których uczęszcza ponad 140 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a także punkt Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Doświadczona i systematycznie podnosząca swoje kwalifikacje kadra pedagogiczna oraz specjaliści: pedagog, psycholog, logopeda, rehabilitant z pasją dbają o najwyższą jakość opieki nad dziećmi oraz towarzyszą im w codziennej nauce i zabawie, po to by dzieciństwo naszych dzieci było czasem radosnych zabaw, okresem intensywnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego, czasem odkrywania uzdolnień i talentów.

Program realizowany w placówce ukierunkowany jest na szeroko rozumiany rozwój dziecka, jego potrzeby, możliwości i zainteresowania.

Prowadzimy zajęcia, które poprzez zabawę pobudzają dziecięcą ciekawość do wielozmysłowego poznawania otaczającego ich świata, spontaniczność i wyobraźnię, a także przygotowują do codziennego życia.

W codziennej pracy z dziećmi korzystamy z następujących metod:

  • Integracja polisensoryczna;
  • Muzykoterapia;
  • Elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz;
  • Pedagogika zabawy;
  • Arteterapia;
  • Kinezjologia Edukacyjna P. Denisona;
  • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne;
  • Gimnastyka korekcyjna;
  • Elementy metody symultaniczno – sekwencyjnej – J. Cieszyńskiej.

Staramy się, aby dla najmłodszych Przedszkole było drugim, równie bezpiecznym domem, zaś dla starszych dzieci miejscem, które oferuje liczne atrakcje, zabawę i radosne spędzanie czasu. Podejmujemy wszelkich starań, aby nasi absolwenci byli wyposażeni w wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom stawianym przez szkoły podstawowe, czego potwierdzeniem jest uzyskanie tytułu „Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły”.

Posiadamy bogata bazę lokalową i dydaktyczną:

  • Przestronne i kolorowe sale dostosowane do potrzeb dzieci;
  • Salę gimnastyczną;
  • Salę integracji sensorycznej;
  • Salę telewizyjną i tablicę multimedialną;
  • Ogrodzony plac zabaw.


Zapewniamy:

  • Spacery do pobliskiego lasu w celu poznawania i obserwowania przyrody;
  • Wycieczki piesze i autokarowe;
  • Udział w koncertach i przedstawieniach organizowanych na terenie placówki oraz w Teatrze Impresaryjnym i w Browarze B;
  • Udział w seansach filmowych organizowanych przez Multikino Włocławek;
  • Pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla rodziców;
  • Zajęcia dodatkowe;
  • Pikniki i festyny. Stwarzamy okazję naszym wychowankom do udziału w konkursach plastycznych, wokalnych, muzycznych, Przeglądzie Twórczości Przedszkolaków, zawodach sportowych, akcjach charytatywnych i społecznych.

Współpracujemy z:

  • Poradnią psychologiczno – pedagogiczną we Włocławku;
  • Komenda Miejską Policji;
  • Strażą Pożarną;
  • Szkołą Podstawową nr 23 we Włocławku;
  • Szkołą Muzyczną nr 1 im. Cz. Niemena;
  • Zespołem Szkół Integracyjnych we Włocławku;
  • Zespołem Szkół nr 3;
  • Przedszkolami osiedlowymi (nr 6, 13, 30, 32);
  • Teatrem Impresaryjnym;
  • Browarem B.;
  • Biblioteką Publiczną;
  • Centrum Edukacji Ekologicznej;
  • Nadleśnictwem Włocławek;
  • Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego;
  • Multikinem;
  • Galerią Sztuki Współczesnej

Wyżywienie

Przedszkole prowadzi „własną kuchnie”. Każdego dnia dbamy o to, aby dzieci zdrowo się odżywiały. Nasi Milusińscy codziennie otrzymują przygotowane w 100% ze świeżych produktów, zbilansowane i smaczne posiłki, zgodne z normami żywieniowymi zalecanymi przez Sanepid. Troszczymy się, aby dieta dzieci była bogata w warzywa i owoce serwowane pod różnymi postaciami oraz zapewniamy stały dostęp do wody mineralnej.

Przedszkole na rzecz środowiska lokalnego

W przedszkolu realizowany jest projekt „Dobra praktyka najlepszym nauczycielem” współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest realizacja programu modelowych praktyk dla studentów specjalności nauczycielskich, którego efektem ma być lepsze przygotowanie studentów do roli nauczycieli.

Nasi nauczyciele współpracują również z Centrum Doskonalenia i Edukacji Nauczycieli we Włocławku prowadząc między innymi warsztaty dla rad pedagogicznych oraz organizując szkolenia na terenie placówki.