Treści dydaktyczne na październik – 5-latki

Listen to this article

1.temat kompleksowy: Jak być super bezpiecznym?

Mowy:

1. Spacer w najbliższej okolicy przedszkola w celu zaobserwowania znaków drogowych i nauki prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.

2. Słuchanie wiersz M. Sobkowiak ” Ruch drogowy”

3. Teatrzyk sylwet na podstawie wiersza K. Wiśniewskiego ” Kolorowe znaki”

4. Słuchanie wiersza I. Kochanowskiej ” Przejście przez ulicę”

5. Poznanie rymowanki ” Jak przechodzić przez jezdnię?”

6. Zabawy darmowe inspirowanie wierszem I. Salach ” Na pomoc!”

7. Zabawa parateatralna ” Jak wygląda niebezpieczny nieznajomy?”

Plastyka:

1. Kolor zielony- zabawa sensoryczna.

2. Sygnalizator świetlny- malowanie farbami.

3. Wykonanie pracy technicznej ” Sygnalizatory dla pieszych, sygnalizatory dla pojazdów”.

4. Praca plastyczna ” Ruch uliczny”.

5. Praca plastyczna

” Ambulans”.

Muzyka:

1. Słuchanie i śpiewanie piosenki ” Kolorowe światła”.

2. Zabawa ruchowa przy muzyce ” Rowerzyści i kierowcy”

3. Słuchanie piosenki ” Uwaga! Czerwone światło!”.

Opowieść ruchowa ” Wycieczka rowerowa”.

Matematyka:

1. W pokoiku lalek- porównywanie długości, szerokości i wysokości.

2. W lesie- porównywanie, klasyfikowanie i porządkowanie wielkości przedmiotów.

3. Dzień Oli- historyjka obrazkowa

Zestawy ćwiczeń porannych, zestawy ćwiczeń gimnastycznych

2.temat kompleksowy: Jesienne zwyczaje zwierząt:

Mowy:

1. Wycieczka do Nadleśnictwa Włocławskiego

2. Słuchanie opowiadania M Sobkowiak ” Pasjonat i miłośnik ptaków “

3. Słuchanie opowiadania D . Głośnickiej ” Zapasy wiewiórki”.

4. Odkrywanie skarbów jesieni inspirowane wierszem T. Fiatowskiej ” Kasztanowy świat”.

5. Poznajemy grzyby- inscenizacja utworu T. Fiatowskiej ” Dom pod grzybem”.

6. Rozmowa na podstawie opowiadania S. Kraszewskiego ” Jak zwierzęta szykują się do zimy?”.

7. Jeżeli w języku polskim- wzbogacanie zasobu językowego.

Plastyka:

1. Praca plastyczna ” Album ornitologa”.

2. Wykonywanie ludzików lub zwierząt z różnego tworzywa przyrodniczego.

3. Praca plastyczna ” Czerwony muchomorek”- grzybki z plasteliny.

4. Zajęcia plastyczne ” Jeż i jego śniadanie”.

Muzyka:

1. Zapoznanie z jesiennymi zwyczajami zwierząt dzięki piosence ” Jesienna zagadka”.

2. Utrwalanie refrenu piosenki ” Jesienna zagadka”.

3. Instrumentacja wiersza B. Formy “Witamy panią Jesień”.

4. Jesienny las- improwizacja ruchowa przy muzyce A. Vivaldiego ” Cztery pory roku. Jesień.”

Matematyka:

1. Zakładamy “Kalendarz przeżyć”- przyswajanie określeń czasu.

2. Różne źródła ciepła- eksperyment.

Zestawy ćwiczeń gimnastycznych i porannych.