Nabór na rok szkolny 2023/2024

Informujemy o naborze na rok szkolny 2023/2024.

Wnioski w wersji papierowej dostępne będą w placówce.

Załącznik do Zarządzenia nr 10/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 stycznia 2023r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek

Termin w postępowaniu rekrutacyjnymRodzaj czynnościTermin w postępowaniu uzupełniającym
od 01 do 08 marca 2023r.Potwierdzenie kontynuacji wychowania przedszkolnego (przyjmowanie od rodziców deklaracji o pozostawieniu dziecka w dotychczasowym przedszkolu).  _________________
od 09 do 24 marca 2023r.Zapisy do przedszkoli (składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów).od 01 czerwca do 28 lipca 2023r.
od 27 do 30 marca 2023r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do danej jednostki wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym żądania  przez przewodniczącego dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Ponadto przewodniczący może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach (Prezydent Miasta dokonuje potwierdzenia w terminie 14 dni).od 31 lipca do 04 sierpnia 2023r.
31 marca 2023r.Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do rekrutacji.
07 sierpnia 2023r.
od 03 do 14 kwietnia 2023r.Podpisywanie deklaracji woli o korzystaniu z wychowania przedszkolnego. Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca
w przedszkolu.
od 08 do 18 sierpnia 2023r.
17 kwietnia 2023r.Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.21 sierpnia 2023r.