Zadania dla 3-latków – 09.04.2021

1. Zabawa pt. “Omiń kałuże”.
Pomoce do zabaw: gazety, dzwonek, tamburyn.

Rodzice z dzieckiem rozkładają na podłodze gazety-kałuże.
Dzieci poruszają się po pokoju, starając się nie wejść w kałuże. Na sygnał rodzica ( dźwięki tamburynu lub dzwonka ) zatrzymują się przy swoich gazetach.

2.Zabawa pt. ,, Po kamieniach przez rzekę”.

Dzieci z rodzicami ustawiają się po jednej stronie pokoju. Rozkładają przed sobą i rodzicami gazety-kamienie. Razem z rodzicami przeprawiają się przez rzekę, przechodząc na drugą stronę pokoju, stąpając po gazetach- kamieniach.

3.Zabawa pt. ,,Uwaga”!

Dzieci i rodzice chodzą powoli po pokoju, trzymając rozłożone gazety przed twarzami. Starają się nie zderzyć z rodzicami. Gdy to nastąpi, wznoszą ramiona z gazetami w górę, wykonują skłon tułowia w przód i mówią: Przepraszam.

4.Zabawa pt. ,, Ukłoń się po japońsku”.

Dzieci z rodzicami biorą gazety do rąk. i siedzą na podłodze w siadzie klęcznym. Trzymają rozłożone w dłoniach gazety i unoszą je nad głowami, ramiona mają wyprostowane. Wykonują z rodzicami ukłon japoński, pozostawiają gazety na podłodze i wracają do pozycji wyjściowej.
Przy kolejnym ukłonie podnoszą gazety z podłogi i przenoszą oburącz nad głowy.

5.Zabawa pt. ,, Obserwatorzy”.

Dzieci siedzą na podłodze w siadzie skrzyżnym. Robią z rodzicami w gazetach dwa otwory tak, by można było przez nie patrzeć. Przykładają gazety do twarzy i obserwują otoczenie. Rozglądają się na lewo, na prawo, w górę, w dół, wykonując skłony tułowia w przód i w tył, skręty w prawo i w lewo.

6.Zabawa relaksacyjna pt. ,, Oddychanie”.
Rodzice i dzieci stają w luźnym rozkroku i wdychają powietrze nosem, a wypuszczają ustami. Ćwiczenie powtarzamy trzykrotnie ( przy otwartym oknie ).

Opracowała: Anna Rapsiewicz