Treści dydaktyczno-wychowawcze – październik – grupa I integracyjna

Listen to this article

I Temat kompleksowy –Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki

Zajęcia dydaktyczne

Mowa

W sadzie i w ogrodzie”- spacer na pobliskie ogródki działkowe, lub do sklepu warzywnego

 „Smaczki zgadywaczki”- słuchanie opowiadania A. Widzowskiej

 „Zbiory z sadu i ogrodu”- nauka wiersza J. Kucharczyk

„Owoc czy warzywo- zabawa dydaktyczna

„W zdrowym ciele zdrowy duch”-  rozmowa na temat sposobów dbania  o zdrowie

„ Owocowy zawrót głowy”- rozwiązywanie zagadek o warzywach i owocach.

Zajęcia plastyczne  

Owoce i warzywa”- lepienie z masy solnej

„Warzywne stworki”- wykonywanie stworków z owoców i warzyw oraz materiału plastycznego

„Owocowy talerz”- malowanie farbami plakatowymi

„Mój ulubiony owoc lub warzywo- rysowanie pisakami

Zajęcia muzyczne

 „Idą witaminki”- osłuchanie ze słowami i melodią piosenki.

„Zabawy rytmiczno-ruchowe do piosenki ”Idą witaminki”

„Warzywna orkiestra”- wygrywanie rytmu melodii na różnych przedmiotach

„ W sadzie i w ogrodzie” muzyczna opowieść ruchowa

Zajęcia ruchowe-Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3 (jeden na 2 tygodnie)

Pojęcia matematyczne

„Sklep z warzywami” – określanie ciężaru za pomocą wagi szalkowej, czynności manipulacyjne pry równoważeniu masy

„Więcej- mniej”- porównywanie  i nazywanie objętości mierzonej wspólną miarą.

Realizacja projektu „Z kulturą mi do twarzy” (Moduł 4 – Sałatka grecka)

II. Temat kompleksowy- Jesienne zabawy z wiatrem

Cel ogólny –Zapoznanie dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi- wiatrem, znaczeniem dla przyrody i człowieka, oraz jego niszczycielskiej siły działania.

Zajęcia dydaktyczne

Mowa                

W poszukiwaniu wiatru „- wycieczka

„Niespodzianka na niebie”- słuchanie opowiadania M. Sobkowiak

„Psotnik wiatr- zabawy badawcze z wiatrem

 „Panie wietrze”- słuchanie wiersza L.J. Kerna- rozmowa  o dostosowaniu ubioru do  pogody.

Zajęcia plastyczne

„Wiatraczki-„- wykonywanie wiatraka z kolorowego papieru i patyka

„Jesienne ubrania”- praca techniką collage

 Pojęcia matematyczne

Dzień Oli”- historyjka obrazkowa- przyswajanie określeń czasu; rano południe, wieczór

Zajęcia muzyczne „Psotny deszcz”- nauka piosenki

 „Jesienne odgłosy przyrody”- słuchanie  zjawisk  przyrody                                                               

Zajęcia ruchowe- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr.4     

Temat kompleksowy III: Zwierzęta przygotowują się do zimy.    

Cele ogólne : Zapoznanie ze zwierzętami leśnymi, ich wyglądem, oraz sposobem przygotowania do zimy

Zajęcia dydaktyczne:

 Mowa

Czy znacie te zwierzęta?”  – rozmowa na temat leśnych zwierząt

„Pasjonat i miłośnik ptaków- słuchanie opowiadania M. Sobkowiak

„Kogo witamy, kogo żegnamy”- wypowiedzi dzieci na temat ilustracji

Zajęcia plastyczne

„Leśne zwierzątko”- wyklejanie sylwet zwierząt materiałem plastycznym  

„Jeż”- praca plastyczna

Zajęcia muzyczne  

„Jesienna zagadka”- słuchanie piosenki K.Gowik 

„Jesienna zagadka”- zabawy ruchowe przy piosence

Pojęcia matematyczne

„Kalendarz przeżyć- przyswojenie określeń czasu- wczoraj, dzisiaj, jutro

Zajęcia ruchowe- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4

Realizacja projektów

  1. „Z kulturą mi do twarzy”
  2. Z darami natury świat nie jest ponury”

Projekt Ekologiczny- „Dzień drzewa”