Treści dydaktyczne na październik – 4-latki

Listen to this article

Treści dydaktyczno-wychowawcze do realizacji w grupie 4 latków

w miesiącu październiku 2021r.

I Temat kompleksowy: Jesień w ogrodzie i sadzie

Cele główne:

-Gromadzenie wiadomości na temat warzyw i owoców

-Zapoznanie z wyglądem, budową, zapachem oraz sposobami wykorzystywania
warzyw i owoców

Zajęcia dydaktyczne:

Mowa:

-„Spacer do ogródków działkowych”

-„Słuchanie wiersza Stanisława Grabowskiego „Dary jesieni”

Zajęcia plastyczne:

– „Ulubione warzywa”-wydzieranka z kolorowego papieru

-Zabawa plastyczna „Stemplowanie ziemniakiem”

Zajęcia muzyczne:

-Słuchanie piosenki „Czerwony pomidorek”

-Zabawa muzyczno-ruchowa „Tańcz ze mną”

Zajęcia ruchowe:

-Zestaw zabaw ruchowych nr 3 (jeden na 2 tygodnie)

Pojęcia matematyczne:

-„Dary sadu i ogrodu”- kontynuowanie rytmu poprzez dokładanie przedmiotów

-„Warzywa i owoce”- grupowanie według jednej cechy np. koloru, wielkości

II Temat kompleksowy: O sobie samym, oraz moich zmysłach

Cele główne:

-Gromadzenie wiadomości na temat wybranych części ciała.

-Gromadzenie informacji dotyczących zmysłów

Zajęcia dydaktyczne:

Mowa:

-Słuchanie opowiadania Grzegorza Kasdepke „Uszy na sprzedaż”

-Zabawa z wykorzystaniem wiersza Bożeny Formy „Moje oczy”

Zajęcia plastyczne:

-„Oto ja” – rysowanie kredkami ołówkowymi swojej postaci

-Praca plastyczna – lepienie z plasteliny na temat dowolny

Zajęcia muzyczne:

-„O charakterach” – nauka piosenki

-Zabawa przy piosence „O zmysłach”

Zajęcia ruchowe:

-Zestaw zabaw ruchowych nr 4

Pojęcia matematyczne:

-„Moje ciało”-utrwalanie nazw części ciała w oparciu o rymowankę „Pokaż proszę”

-„Ja i moje otoczenie”-poruszanie się w przestrzeni zgodnie z poleceniami

Realizacja projektu Ekologicznego:

-”Dzień drzewa”

– „Światowy Dzień mycia rąk”