Procedury bezpieczeństwa

Listen to this article

W naszym przedszkolu obowiązują obowiązują regulaminy i procedury bezpieczeństwa:

Regulamin wycieczek

Procedura awaryjna w przypadku niebezpiecznej sytuacji w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola

Procedura postępowania w przypadku wypadku

Procedura awaryjna w przypadku agresywnego intruza

Procedura awaryjna w przypadku skażenia chemicznego

Procedura awaryjna w przypadku eksplozji lub zagrożenia – eksplozja