Aktywności dla 5-latków – 07.04.2021

Listen to this article

Aktywność językowa
Sportowe ćwiczenia słuchowe.


• Ćwiczenia słuchowe. (piłka, skakanka, obrazki wyrazów 2, 3 lub 4literowych przygotowane przez rodzica np.: oko, kot, tory, okno, las, lala, lis, smok, żaba, dom, dym , ul itp.)
Rodzic ma obrazki, które kolejno pokazuje dziecku. Zadaniem dziecka jest dzielenie nazw obrazków na sylaby z klaskaniem (ile jest sylab), określenie co słychać na początku, co na końcu, a jeśli potrafi podzielić na głoski. Dzielenie na głoski powinny łączyć z odbijaniem piłki o podłogę (lub jej podrzucaniem i łapaniem) – jedno odbicie, jedna głoska – lub ze skakaniem na skakance – jeden podskok, jedna głoska.
• Zabawa Podaj słowo. (piłka).
Zabawę rozpoczyna rodzic, rzucając piłkę do dziecka i wymawiając głoskę, np. u. Dziecko łapie piłkę, mówi słowo rozpoczynające się tą głoską i rzuca piłkę do rodzica, wymawiając inną głoskę. (w razie problemu pomaga rodzic).
• Zabawa bieżna Kto pierwszy wróci na swoje miejsce?
Dziecko i rodzic stają lub siedzą w wybranym miejscu w pokoju. Na sygnał biegną dokoła pokoju, aż wrócą na swoje miejsca. W czasie zabawy nie należy zapominać o zmianie kierunku biegu.
• Zabawa rozwijająca spostrzegawczość – Kto szuka, ten znajdzie. Dziecko rozgląda się po pokoju. Jego zadaniem jest wyszukiwanie i nazywanie przedmiotów, których cechy podaje rodzic., np. występują podwójnie, są niebieskie, można je kupić w sklepie papierniczym.
• Karta pracy, cz. 3, nr 64.
− W co grają chłopcy? Pokolorujcie rysunki chłopców i piłki.
− Nazwijcie sportowców przedstawionych na zdjęciach. Rysujcie po śladach – od zdjęć sportowców do zdjęć piłek. Nazwijcie poszczególne piłki.
• Karta pracy, cz. 3, nr 65.
− Policzcie przedmioty w każdej ramce. Zaznaczcie ich liczbę w pustych okienkach. Dokończcie ozdabiać ramki.

Aktywność muzyczna
Zabawy przy piosence Wielkie poruszenie. Ruch to zdrowie.
Tekst:

1. Przysiad, podskok i obroty, raz i dwa,
Nawet jeśli brak ochoty, dwa i dwa,
Koci grzbiet i brzuszki dwa, raz i dwa,
Siłę mam więc radę dam! Ha ha ha!
2. Dalej, łokieć do kolana, raz i dwa,
I wymachy znów od rana, dwa i dwa,
Palcem chociaż dzisiaj rusz, raz i dwa,
Hej, no dalej, rusz się rusz! Ha ha ha!

Ref.: Wywijamy żwawo – brawo brawo brawo!
Wywijamy żwawo – brawo brawo bra!
Raz w lewo, a raz w prawo, brawo brawo brawo!
Raz w lewo, raz w prawo! Hurra!

3. Przyłącz się, wywijaj z nami, raz i dwa
Nie wywracaj już oczami, dwa i dwa,
Ruszaj się! ruch nawet wspak, raz i dwa,
Przecież ruch potrzebny tak! O tak!

Ref.: Wywijamy żwawo – brawo brawo brawo!
Wywijamy żwawo – brawo brawo bra!
Raz w lewo, a raz w prawo, brawo brawo brawo!
Raz w lewo, raz w prawo! Hurra!
Raz w lewo, a raz w prawo, brawo brawo brawo!
Raz w lewo, raz w prawo! Hurra!
• Słuchanie piosenki Wielkie poruszenie. Ruch to zdrowie.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=I2WWpt_n9Is


• Rozmowa na temat piosenki.
− Do czego zachęca piosenka? Dlaczego ruch jest ważny w życiu człowieka?

 • Jakie ćwiczenia gimnastyczne wykonują dzieci z piosenki? (przysiad, brzuszki, podskoki, koci grzbiet, obrót, łokieć do kolana, wymachy: ramion, nóg). Wykonanie tych ćwiczeń przez dziecko.
  • Zabawa przy piosence.
 • Wykonywanie ćwiczeń, o których mowa w tekście w rytm piosenki.
 • Ilustracja ruchowa refrenu piosenki (jak na nagraniu).
 • Stworzenie własnego układu ruchowego do piosenki.
 • Próby śpiewania wraz z nagraniem.
  • Zabawa Ograniczenie przestrzeni (związana z ograniczoną powierzchnią kartki). (Kawałki sznurka lub papierowe paski czy taśma malarska).
  Rodzic wyznacza na podłodze prostokąt zamknięty kawałkami sznurka lub papierowymi paskami.
  Dziecko wchodzi do środka i zajmuje miejsce wg instrukcji: w prawym rogu, dolnym rogu, po prawej stronie, w lewym dolnym rogu, u góry, na dole itp.
  • Ćwiczenia orientacji na kartce papieru. Kartka (formatu A3, jeśli nie ma to skleić 2 kartki A4), małe obrazki przedmiotów lub drobne zabawki. Rodzic prosi dziecko o wskazanie: – prawego górnego rogu, – lewego dolnego rogu, – prawego dolnego rogu, – lewego górnego rogu. Potem dziecko kolejno umieszcza obrazki w rogach kartki według poleceń rodzica.
  • Karta pracy, cz. 3, nr 66.
  − Przeczytajcie z rodzicem lub samodzielnie wyrazy: nie, tak. Połączcie je z odpowiednimi zdjęciami.
  − Określcie położenie obrazka przedstawiającego piłkę na kolejnych kartkach.
  − Rysujcie po śladach rysunków piłek.