Aktywności dla 6-latków – 07.04.2021

Listen to this article

Temat kompleksowy: W zdrowym ciele – zdrowy duch

Aktywność matematyczna: Zabawy matematyczne „Wiosenne kwiaty”.

Aktywność muzyczna: Taniec do dowolnej muzyki z użyciem chust/apaszek.

Przebieg:
Zabawa matematyczna Wiosenne kwiaty.

Rodzic przygotowuje sylwety 9 kwiatów w różnych kolorach, kartoniki z liczbami: 8, 1, 9, 6.
Rodzic umieszcza przed dzieckiem sylwety 8 kwiatów, które różnią się od siebie kolorem. Są ułożone w szeregu, jedne obok drugiego.

  • Dziecko liczy kwiaty, nazywa kolory, kolejno numeruje.
  • Dziecko umieszcza pod sylwetami kwiatów kartonik z liczbą 8.
  • Rodzic umieszcza obok kwiatków jeszcze jednego kwiatka.
  • Dziecko podpisuje sylwety kwiatów – 8 i 1.
  • Dziecko uzupełnia zapis pod kwiatami kartonikiem z liczbą 9.

Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 9, zwrócenie uwagi na jej podobieństwo do cyfry 6. (Załącznik 1)

Dziecko kończy zapis 8 i 1 to 9.

Zabawa ruchowa 9 czy 6?

Dziecko biega swobodnie po pokoju. Na hasło Stop! Zatrzymuje się i odwraca w stronę rodzica, który pokazuje kartonik z liczbą 9 lub 6. Zadaniem dziecka jest klaskać w dłonie i liczyć jednocześnie tyle razy, ile wskazuje liczba umieszczona na kartoniku.

Ułożenie zapisów (dodawania) pod sylwetami kwiatów.

Dziecko jeszcze raz liczy sylwety kwiatów i układa działanie:

8+1=…

w miejscu wyniku dziecko układa kartonik z liczbą 9.

Dziecko odczytuje zapis:

8+1=9

Karta pracy, cz.3, s.62.

Połącz kropki znajdujące się na dole karty według podanego wzoru.

Karta pracy, cz.3, s.63.

  • Nazwij przedmioty ukryte na rysunkach.
  • Narysuj je w pętlach.
  • Nazwij dyscypliny sportowe przedstawione na zdjęciach. Pokoloruj ramkę zdjęcia przedstawiającego tę dyscyplinę sportową, która podoba ci się najbardziej.

Zajęcia muzyczne

Zabawa muzyczno – ruchowa Przyklejam się do podłogi.

Dziecko tańczy w dowolny sposób przy nagraniu wybranej piosenki. Podczas przerwy w grze dotyka podłogi wymienianą przez rodzica częścią ciała, np.: łokciem, kolanem, uchem. Ponowne dźwięki muzyki są sygnałem do tańca.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o

Dowolny taniec przy nagraniu fragmentu utworu Antonia Vivaldiego.

Wiosna z cyklu Cztery pory roku.