Kampania społeczna „Przytul dziecko”

Nasze Przedszkole uczestniczy w kampanii „Przytul dziecko”

Cel
Celem kampanii społecznej #przytuldziecko jest zwiększenie świadomości związku przytulania z rozwojem oraz wsparcie pedagogów i rodziców poprzez dostarczanie materiałów edukacyjnych poświęconych rozwojowi dzieci.


Misja
Misją kampanii społecznej #przytuldziecko jest poprawa jakości życia dzieci.
Chcemy osiągnąć to poprzez autorskie projekty oraz zwiększanie świadomości na temat rozwoju dzieci i korelacji pomiędzy przytulaniem, dotykiem, bliskością, obecnością, a rozwojem.