Zadania dla 6-latków – 14.04.2021

Listen to this article

Temat kompleksowy: W zdrowym ciele – zdrowy duch.

Aktywność matematyczna: Zabawy klockami – rozwijanie orientacji przestrzennej, umiejętności dodawania i odejmowania.

Aktywność muzyczna: Słuchanie piosenki „Sport to zdrowie”.

Przebieg:

1.Zabawa Małe, duże.
Rodzic przygotowuje klocki o różnych kształtach i kolorach.
• Dziecko układa na podłodze dwie pętle ze sznurka (skakanki, bibuły) w dwóch różnych kolorach, segreguje klocki pod względem ich wielkości: w jednej pętli układa duże klocki, w drugiej – małe (różne kształty i kolory). Potem dzieli klocki według dwóch cech – wielkości i koloru. Np. wybiera duże niebieskie klocki lub małe czerwone klocki.

2.Zabawa Cienkie, grube.
• Dziecko segreguje klocki ze względu na ich grubość: w jednej pętli układa cienkie klocki, w drugiej – grube (różne kształty i kolory). Potem dzieli klocki według dwóch cech – grubości i koloru. Np. wybiera grube żółte klocki lub cienkie niebieskie.

3.Zabawa rozsypanką.
Rodzic przygotowuje drewniane klocki.
• Dziecko bierze sobie dwa duże, takie same, drewniane klocki. Dziecko chodzi po pokoju powtarzając za rodzicem rymowankę, i wykonuje odpowiednie czynności.

Zabawa dla dzieci

4.Zabawa Ile klocków ma miś?
• Rodzic ustawia tyłem do dziecka pluszowego misia, po jego lewej i prawej stronie kładzie klocki. Dziecko pokazuje klocki znajdujące się po lewej stronie misia, liczy je, a potem pokazuje klocki leżące po prawej stronie misia i je liczy.
Następnie rodzic zabiera klocki. Zadaniem dziecka jest ułożenie odpowiedniej liczby klocków po prawej i po lewej stronie misia (siedzącego tyłem do dziecka).

5.Wystukiwanie dowolnych rytmów na klockach.
• Dziecko staje naprzeciwko rodzica. Dziecko i rodzic trzymają w dłoniach drewniane klocki (jeden klocek w lewej dłoni, drugi – w prawej). Uderzając naprzemiennie klockami (prawymi dłońmi, a potem lewymi), mówią tekst, dzieląc słowa na sylaby.

Zabawa dla dzieci
Zabawa dla dzieci

6.Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 9.
Rodzic przygotowuje klocki, kartoniki z liczbami (1-9) i znakami (+,-,=).

• Dziecko dostaje liczmany (np. klocki), kartoniki z liczbami i znakami. Rodzic umieszcza na stole sylwety dziewięciu kwiatków.
• Rodzic manipuluje kwiatkami i opowiada o tym, co się z nimi dzieje. Dziecko przedstawia sytuację za pomocą liczmanów, a potem układa działania i je odczytuje.

9 kwiatków rosło na łące. Pewnego dnia było bardzo gorąco i 6 kwiatków zwiędło. Ile kwiatków pozostało?
Dziecko układa dziewięć klocków, potem odsuwa sześć klocków. Liczy, ile klocków pozostało. Układa działanie i głośno je odczytuje.

9-6=3

Na wiosennej łące rosło 5 kwiatków. Potem wyrosły jeszcze 4 kwiatki, Ile jest teraz kwiatków?
Dziecko układa przed sobą pięć klocków i dokłada jeszcze cztery klocki. Liczy wszystkie klocki i układa działanie, które głośno odczytuje.

5+4=9

(Podobnych zadań, nie muszą być o kwiatkach, rodzic układa jeszcze kilka, zwracając uwagę na ułożone przez dziecko działania i ich odczytanie).

7.Karta pracy, cz.3, s.67.
• Obejrzyj obrazek przedstawiający koła nałożone na siebie. Pokoloruj odpowiednio rysunki kół.
• Dokończ rysować kwiatki według wzoru. Pokoloruj rysunki.

Zajęcia muzyczne

  1. Słuchanie piosenki Sport to zdrowie.

Źródło: https://youtu.be/tTeM5BV_TjI

Deskorolka albo taniec
skok o tyczce czy pływanie
to co lubisz dziś wybieraj
zdrowie swoje mocno wspieraj

oeoeo (oeoeo)
niech każdy skanduje
oeoeo (oeoeo)
dziś każdy trenuje
oeoeo (oeoeo)
niech każdy skanduje
oeoeo (oeoeo)
dziś każdy trenuje

Wygibasy lub podskoki
niskie skłonu dla judoki
kto najszybszy ten po medal
na murawie gole strzelaj

oeoeo (oeoeo)
niech każdy skanduje
oeoeo (oeoeo)
dziś każdy trenuje
oeoeo (oeoeo)
niech każdy skanduje
oeoeo (oeoeo)
dziś każdy trenuje

Sport To Zdrowie (Sport To Zdrowie)
Sport To Zdrowie (Sport To Zdrowie)
Sport To Zdrowie (Sport To Zdrowie)
każde dziecko o tym wie (każde dziecko o tym wie)

oeoeo (oeoeo)
niech każdy skanduje
oeoeo (oeoeo)
dziś każdy trenuje
oeoeo (oeoeo)
niech każdy skanduje
oeoeo (oeoeo)
dziś każdy trenuje

oeoeo (oeoeo)
niech każdy skanduje
oeoeo (oeoeo)
dziś każdy trenuje
oeoeo (oeoeo)
niech każdy skanduje
oeoeo (oeoeo)
dziś każdy trenuje

  1. Rozmowa na temat piosenki.
    • Do czego zachęca piosenka?
    • Co to znaczy Sport to zdrowie?
  2. Zabawa przy piosence.
    • Dziecko podaje propozycje ruchów do zwrotek piosenki. Podczas refrenu dziecko porusza się rytmicznie, stara się za rodzicem wyklaskiwać rytm.