Zadania dla 6-latków – 12.04.2021

Temat kompleksowy: W zdrowym ciele – zdrowy duch

Aktywność językowa: Sportowe ćwiczenia słuchowe.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 14 (metodą zadaniową).

Przebieg:

1. Ćwiczenia słuchowe z piłką. (Załącznik 1)

 • Dziecko siedzi na podłodze, przed nim leży piłka. Rodzic pokazuje dziecku obrazki lub podaje nazwy przedmiotów. Zadaniem dziecka jest dzielenie nazw przedmiotów na głoski. Dzielenie na głoski dziecko powinno łączyć z odbijaniem piłki o podłogę – jedno odbicie, jedna głoska.

2. Zabawa Podaj słowo.

 • Dziecko staje naprzeciw rodzica. Zabawę rozpoczyna rodzic, rzucając piłkę do dziecka i wymieniając głoskę, np. u. Dziecko łapie piłkę, mówi słowo rozpoczynające się na tą głoskę i rzuca piłkę do rodzica. (Zabawę powtarzamy kilkukrotnie).

3. Układanie zdań na temat wybranej dyscypliny sportowej. (Załącznik 2)

 • Dziecko układa zdania i mówi je kolejno. Np.

Mężczyźni grają w piłkę ręczną.

Siatkarze są wysocy.

Gimnastyk ćwiczy na drążkach.

4. Czytanie wyrazów. (Załącznik 3)

 • Dziecko czyta wyrazy (piłka, skakanka, rower, bramka, buty). Określa, do uprawiania jakich dyscyplin sportowych, do przygotowania do nich mogą być potrzebne te przedmioty.

5. Karta pracy, cz.3, s.66.

 • Przeczytaj z rodzicem lub samodzielnie wyraz: nie, tak. Połącz je z odpowiednimi zdjęciami.
 • Określ położenie obrazka przedstawiającego piłkę na kolejnych kartkach.
 • Rysuj po śladach rysunków piłek.

Ćwiczenia gimnastyczne z piłką

 • Toczenie piłki do rodzica (w parach).
 • Dziecko leży na brzuchu, trzymając piłkę w dłoniach, przed głową. Rodzic siedzi na pietach, około 1,5-2m przed dzieckiem, przodem do niego. Dziecko unosi łokcie nad podłogę i odepchnięciem toczy piłkę do rodzica.
 • Podawanie piłki bokiem.

Dziecko i rodzic siedzą z wyprostowanymi nogami, w rozkroku, tyłem do siebie, w odległości około 0,5m. Dziecko trzyma w dłoniach piłkę. Rodzic i dziecko jednocześnie wykonują skręt tułowia (dziecko w prawo, rodzic – w lewo) z przekazaniem piłki partnerowi. Następnie wykonują skręt tułowia w przeciwną stronę, z ponownym przekazaniem piłki.

 • Podawanie piłki do siebie.

Dziecko i rodzic stoją naprzeciwko siebie i rzucają piłkę do siebie.

 • Rzucanie piłki w górę i jej łapanie.

Dziecko stoi z piłką w dłoniach. Rzuca piłkę w górę i stara się ją złapać. Ćwiczenie można wykonać również w siadzie.

Załącznik 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3