Język angielski dla 5, 6-latków i dla grup integracyjnych

Hello, hello ! It’s English time!

Dzisiaj piosenka „The animals on the farm”. Super Simple Songs.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=zXEq-QO3xTg

The ducks on the farm say, “Quack, quack, quack.”
The mice on the farm say, “Squeak, squeak, squeak.”
The chickens on the farm say, “Cluck, cluck, cluck.”
“Quack. Squeak. Cluck.”

The pigs on the farm say, “Oink, oink, oink.”
The goats on the farm say “Meh, meh, meh.”
The sheep on the farm say “Baa, baa, baa.”
“Oink. Meh. Baa.”

The horses on the farm say, “Neigh, neigh, neigh.”
The cows on the farm say, “Moo, moo, moo.”
The roosters on the farm say, “Cock-a-doodle-doo.”
“Neigh. Moo. Cock-a-doodle-doo.”
“Neigh. Moo. Cock-a-doodle-doo.”

Let’s try it a little faster.

The ducks on the farm say, “Quack, quack, quack.”
The mice on the farm say, “Squeak, squeak, squeak.”
The chickens on the farm say, “Cluck, cluck, cluck.”
“Quack. Squeak. Cluck.”

Okay, a little faster.

The pigs on the farm say, “Oink, oink, oink.”
The goats on the farm say “Meh, meh, meh.”
The sheep on the farm say “Baa, baa, baa.”
“Oink. Meh. Baa.”

Okay, super fast!

The horses on the farm say, “Neigh, neigh, neigh.”
The cows on the farm say, “Moo, moo, moo.”
The roosters on the farm say, “Cock-a-doodle-doo”
“Neigh. Moo. Cock-a-doodle-doo.”
“Neigh. Moo. Cock-a-doodle-doo.”

  • posłuchaj piosenki o zwierzętach z farmy; próbuj śpiewać z nagraniem
  • jakie zwierzęta były w piosence; wymień po angielsku te, które zapamiętałeś
  • posłuchaj i śpiewaj jeszcze raz, nazwij po angielsku wszystkie zwierzęta z piosenki (duck – kaczka, mouse- mysz, chicken – kurczak, pig – świnia, goat – koza, sheep – owca, horse – koń, cow – krowa, rooster – kogut); ile ich jest, policz po angielsku (10)
  • zaśpiewaj piosenkę jeszcze raz; do zabawy zaproś rodziców i rodzeństwo

UDANEJ ZABAWY!!!