Zabawy rozwijające uzdoleniania

Listen to this article

Zabawy rozwijające uzdolnienia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Do pobrania: zabawy

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=qBP5Qyxowug