Zabawy dla grupy 4-latków – 12.04.2021

Listen to this article

Aktywność językowa

1. „Gimnastyka”– słuchanie wiersza J. Koczanowskiej

Gimnastyka to zabawa,
ale także ważna sprawa,
bo to sposób jest jedyny,
żeby silnym być i zwinnym.

Skłony, skoki i przysiady
trzeba ćwiczyć – nie da rady!
To dla zdrowia i urody,
niezawodne są metody.

Rozmowa na temat Wiersza

 • Co nam daje gimnastyka?
 • Co wykonujemy podczas gimnastyki?
2. Ruchowa interpretacja wiersza.
 1. Rytmiczne dzielenie na sylaby słów związanych ze sportem.
  gimnastyka (gim-nas-ty-ka)
  skłony (skło-ny)
  skoki (sko-ki)
  przysiady (przy-sia-dy)
 2. Zabawa orientacyjno – porządkowa „Zróbcie to”.
  Dziecko porusza się po pokoju odpowiednio do rytmu wyklaskanego przez rodzica. Podczas przerwy w klaskaniu, zatrzymuje się i wykonuje to, o co prosi rodzic. Np. przysiad, klęk, leżenie na brzuchu, siad skrzyżny, skłon, pajacyki itp.