Aktywność językowa – 3-latki – 12.04.2021

Listen to this article

Temat zajęcia: Słuchanie wiersza Jadwigi Koczanowskiej pt. ,,Gimnastyka”.

1.Posłuchaj wiersza pt. ,,Gimnastyka”.

Gimnastyka” to zabawa,
ale także ważna sprawa,
bo to sposób jest jedyny,
żeby silnym być i zwinnym.

Skłony, skoki i przysiady
trzeba ćwiczyć nie ma rady!
To dla zdrowia i urody
niezawodne są metody.

2.Spróbuj odpowiedzieć na pytania:

-rodzic : co trzeba robić, aby być silnym i zwinnym?
-dziecko : trzeba się gimnastykować
-rodzic : co wykonujemy podczas gimnastyki ?
-dziecko : wykonujemy skłony, skoki i przysiady.

3.Zabawa ruchowo-naśladowcza pt. ,,Rób to, co ja”.

-Rodzic stojąc przed dzieckiem wykonuje proste ćwiczenia ( np. podskoki, przysiady, skłony do przodu, skłony w bok, wymachy nóg, rąk ).
-Dziecko naśladuje rodzica.

4.Czy podoba ci się ta gimnastyka, którą przedstawia ilustracja?
( Załącznik nr 1 )

  1. Rytmiczne dzielenie słów związanych z gimnastyką ( na sylaby).

-Dzieci dzielą rytmicznie ( na sylaby ) z rodzicem słowa:
-gimnastyka ( gim-na-sty-ka ),
-skłony ( skło-ny ),
-skoki ( sko-ki),
-przysiady ( przy-sia-dy ).

Opracowała: Anna Rapsiewicz