Wyzwanie nr 13

Listen to this article

Wyzwanie nr 13. (2.04)

Świetni z was są konstruktorzy,
Każdy pociąg wnet ułoży.
Niech zabawki już wsiadają,
Mocno teraz się trzymają.
Bo ich czeka dziś przygoda,
Prędko, prędko czasu szkoda