Aktywność ruchowa dla 3-latków

Dnia 03.04.2020r. zapraszamy wszystkie 3-latki do ćwiczeń:

Wiosenne zabawy ruchowe: (w zabawach uczestniczy osoba dorosła)

  • Biegnij-wróć: wyznaczamy trasę czyli miejsce startu i mety, według własnego pomysłu. Na sygnał dziecko biegnie do wyznaczonego miejsca. Może to być slalom, może to być bieg z przeszkodą dostosowaną do możliwości dziecka np.(przejście pod krzesłem, turlanie w wyznaczonym miejscu, przejscie tyłem, przeskok przez poduszkę itd). Zabawę powtarzamy.
  • ,Złap zielone: pokazujemy dziecku dowolną rzecz, część garderoby, przedmiot w kolorze zielonym, który należy położyć w wybranym miejscu, dziecko biega,na sygnał zatrzymuje się i szuka tego elementu, po znalezieniu bierze go do ręki. Dŕuga osoba pyta – grasz w zielone?- dziecko odpowiada ,,gram,,, druga osoba pyta – masz zielone?- dziecko odpowiada ,,mam,, i pokazuje zielony element, zamieniamy się rolami powtarzając zabawę. Możemy wykorzystać inny kolor (czerwony, niebieski, żółty)

Powodzenia. Beata Matuszkiewicz