Ważne ogłoszenie – podpisywanie deklaracji woli

Listen to this article

Do dnia 13 kwietnia do godziny 14:00

trwa podpisywanie deklaracji woli dla dzieci zakwalifikowanych do naboru, które od 1 września będą korzystać z opieki przedszkolnej.

Uwaga!!! Brak podpisania deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Nie dotyczy kontynuacji!