Szlachetna Paczka

Listen to this article

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy ogólnopolskiego programu „Szlachetna Paczka”.

Wsparcie mogą uzyskać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji rodzinnej, zarówno z naszej placówki, jak i poza nią.

Pomoc adresowana jest również do osób starszych oraz chorych.

Zgłaszać można osoby obce lub rodziny.

Zgłoszenia przyjmuje przedszkole.