Szlachetna Paczka

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy ogólnopolskiego programu “Szlachetna Paczka”.

Wsparcie mogą uzyskać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji rodzinnej, zarówno z naszej placówki, jak i poza nią.

Pomoc adresowana jest również do osób starszych oraz chorych.

Zgłaszać można osoby obce lub rodziny.

Zgłoszenia przyjmuje przedszkole.