Praca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

W okresie od dnia 14 marca 2020r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r.).

Mając na względzie prewencję, z dniem 17 marca 2020r. do odwołania Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włocławku pracuje w zmienionej formie. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, ich rodziców i pracowników nie prowadzi się działalności terapeutycznej w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem i rodzicem, do niezbędnych ogranicza się działania diagnostyczne.

Z pracownikami Poradni można przeprowadzić konsultacje telefonicznie pod nr tel. (54) 232-59- 18 lubmailowo, e-maila: ppp-wloclawek@wp.pl

  • Poradnia będzie wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na bazie dostarczonej dokumentacji i konsultacji z rodzicem/opiekunem dziecka.
  • Poradnia będzie wydawać opinie o odroczeniu rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego na bazie dostarczonej dokumentacji, tj. wniosku, informacji o dziecku z przedszkola/szkoły oraz konsultacji telefonicznej z rodzicem/opiekunem dziecka.

Dokumentację do Poradni można dostarczyć poprzez:

  • wrzucenie jej do urny ustawionej w wejściu głównym Poradni,
  • przesyłanie pocztą na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wojska Polskiego 27, 87-800 Włocławek,
  • przesyłanie na adres e-mail Poradni – wypełnione wnioski, zeskanowane zaświadczenia lekarskie, informacje ze szkoły.

Wszystkie druki obowiązujące w Poradni są dostępne na stronie www (zakładka “DRUKI”) Pracownicy Poradni pełnią również dyżury dla osób odbywających kwarantannę. Plan dyżurów będzie na bieżąco uaktualniany i zamieszczany na naszej stronie www.

W związku z dynamiczną i niecodzienną sytuacją w naszym kraju, prosimy monitorować informacje na naszej stronie internetowej. Będziemy na bieżąco powiadamiać o zmianach w pracy Poradni.