Informacja dla Rodziców

Listen to this article

Informujemy Rodziców, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020r. kształcenie na odległość w szkołach i przedszkolach przedłużone zostało do 24 maja b.r.