Nabór na rok szkolny 2019/2020

Listen to this article

Zapisy do przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020 będą odbywały się za pomocą systemu elektronicznego oraz tradycyjnego. Aby zapewnić swojemu dziecku kontynuację edukacji przedszkolnej należy wypełnić Kartę potwierdzenia kontynuacji i złożyć ją w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

Złożenie deklaracji w dotychczasowej placówce w terminie od 1 od 8 marca 2019r. gwarantuje dziecku miejsce w przedszkolu od 1 września 2019r.

Procedura rekrutacyjna dla “nowych dzieci” będzie rozpoczynać się od złożenia przez rodziców Formularza rekrutacyjnego do dyrektora placówki w terminie od 11 do 22 marca 2019r., przy czym istnieje możliwość ubiegania się o miejsce w maksymalnie trzech palcówkach. Formularz należy złożyć papierowo w przedszkolu pierwszego wyboru.

Nabór na rok szkolny 2019/2020 będzie odbywał się za pomocą systemu elektronicznego oraz tradycyjnego. Aby zapewnić swojemu dziecko kontynuację edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce, należy wypełnić Kartę potwierdzenia kontynuacji i złożyć ją w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

Formularze rekrutacyjne oraz Karty potwierdzenia kontynuacji dostępne będą do pobrania na stronie:

www.wloclawek.przedszkola.vnabor.pl

TerminRodzaj czynności
1 – 8 marca 2019r.Potwierdzenie kontynuacji wychowania przedszkolnego (przyjmowanie od rodziców deklaracji o pozostawieniu dziecka w dotychczasowym przedszkolu).
11 – 22 marca 2019r.Zapisy do przedszkoli (składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów.
1 kwietnia 2019r.Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji.
2 – 11 kwietnia 2019 r.Podpisywanie deklaracji woli o korzystaniu z wychowania przedszkolnego. Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
12 kwietnia 2019r. po godz. 12:00Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.