Nabór na rok szkolny 2019/2020

Listen to this article

Procedura rekrutacyjna dla „nowych dzieci” rozpoczyna się od złożenia przez rodziców Formularza rekrutacyjnego do dyrektora placówki w terminie od 11 do 22 marca 2019r., przy czym istnieje możliwość ubiegania się o miejsce w maksymalnie trzech palcówkach. Formularz należy złożyć papierowo w przedszkolu pierwszego wyboru.

Formularz rekrutacyjny dostępny jest w przedszkolu lub na stronie:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA DO POBRANIA

11 – 22 marca 2019r.

Zapisy do przedszkoli (składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów. ).

Ze względu na konieczność wprowadzenia danych do systemu naboru bardzo prosimy o składanie podań do dnia 22 marca nie później niż do godziny 13:00.

1 kwietnia 2019r.

Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji.

2 – 11 kwietnia 2019 r. do godz. 11:00

Podpisywanie deklaracji woli o korzystaniu z wychowania przedszkolnego. Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

12 kwietnia 2019r. po godz. 12:00

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.