Aktywność ruchowa – Młodsza integracyjna

Listen to this article

Zestaw zabaw ruchomych (skakanki, sznurki)

  • Rozgrzewka poszczególnych części ciała

Dziecko kolejno: kręci głową w różne strony (kółka, patrzenie w jedną I w drugą stronę), wzrusza kilkakrotnie ramionami (podnosząc je I opuszczając), kręci koła biodrami, maszeruje w miejscu.

  • Dziecko przechodzi po chodniczku, między dwiema liniami prostymi ułożonymi ze skakanek w równej, niewielkiej odległości od siebie.
  • Dziecko przechodzi po krętej dróżce pomiędzy dwoma sznurkami ułożonymi w równej, niewielkiej odległości od siebie.
  • Dziecko przechodzi stopami ustawiając stopy w jednej linii po sznurku, utrzymuje równowagę, wyciągając ramiona w bok.
  • Dziecko przeskakuje obunóż z jednej strony sznurka na drugą stronę.
  • Dziecko przechodzi na czworakach wzdłuż sznurka ułożonego w sali (sznurek pomiędzy rękami I stopami).
  • Dziecko stoi przed długim rozłożonym sznurkiem, chwyta go palcami stóp I unosi nad podłogą
  • Ćwiczenie w parach (każdy ma skakankę) Dzieci stoją naprzeciw siebie, trzymając końce skakanki. Obracają się w okół własnej osi I nawijają skakankę w talii. Gdy dojdą do siebie, odwijają skakankę, obracając się w przeciwną stronę niż poprzednio.
  • Jedno z dzieci trzyma rękami oba końce skakanki – jest woźnicą. Druga osoba zakłada skakankę pod pachy – jest koniem. Dzieci biegają chwilę po sali I na sygnał, zamieniają się rolami.
  • Na zakończenie – dzieci w parze chwytają leżącą na podłodze skakankę palcami stóp I przekładają w inne miejsce.