Rozpoczęcie roku szkolnego

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 września prosimy przyprowadzać dzieci do godziny 8:00.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa:

Procedury bezpieczeństwa

Procedura bezpieczeństwa wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rewalidacji

Do przedszkola można przyprowadzać tylko dzieci zdrowe. Nadal obowiązują wytyczne GIS oraz MEN dotyczące COVID-19. 

Obowiązuje zakaz wchodzenia do placówki.