Zdjęcia z realizacji WWRD

Listen to this article

Zdjęcia z nauczania zdalnego w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z pedagogiem/logopedą w czerwcu 2020 roku.

Dziękujemy za przesłane zdjęcia: