Zajęcia rozwijające uzdoleniania

Listen to this article

Propozycje zajęć rozwijających uzdolnienia w

Do pobrania: zabawy

zabawa klaskana- kształcenie poczucia rytmu

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=6vczVzZ0FMg

Zabawa muzyczno-ruchowa z wykorzystaniem gazet

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=-v3t0Ks0dQk