Zabawy rozwijające uzdolnienia. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Listen to this article

Dnia 18.05.2020r. w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zachęcamy do zabaw rozwijających uzdolnienia u dzieci.

Do pobrania: zabawy

Ćwiczenia dostępne w zakładce „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna