Zabawy dla 6-latków – 15.04.2021

Listen to this article

Temat kompleksowy: W zdrowym ciele – zdrowy duch.

15.04.21r. (czwartek)

Aktywność muzyczna: Zabawa taneczna do piosenki „Wiosna urodziły się motyle”

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 14 (metodą zadaniową).

Przebieg:

 1. Słuchanie piosenki „Wiosna urodziły się motyle”.
  Dziecko słucha piosenki i próbuje zapamiętać tekst.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=eXTBJkvsWsk&feature=emb_imp_woyt

 1. Nauka kroków układu tanecznego.
  Rodzic przygotowuje apaszki, wstążki, kawałki bibuły do tańca.
  Dziecko obserwuje kroki układu tanecznego, próbuje zapamiętać i je wykonać.
 2. Taniec do piosenki.
  Dziecko samodzielnie wykonuje taniec do piosenki.

Ćwiczenia gimnastyczne z piłką

Toczenie piłki do rodzica (w parach).
– Dziecko leży na brzuchu, trzymając piłkę w dłoniach, przed głową. Rodzic siedzi na pietach, około 1,5-2m przed dzieckiem, przodem do niego. Dziecko unosi łokcie nad podłogę i odepchnięciem toczy piłkę do rodzica.

– Podawanie piłki bokiem.
Dziecko i rodzic siedzą z wyprostowanymi nogami, w rozkroku, tyłem do siebie, w odległości około 0,5m. Dziecko trzyma w dłoniach piłkę. Rodzic i dziecko jednocześnie wykonują skręt tułowia (dziecko w prawo, rodzic – w lewo) z przekazaniem piłki partnerowi. Następnie wykonują skręt tułowia w przeciwną stronę, z ponownym przekazaniem piłki.
– Podawanie piłki do siebie.

– Dziecko i rodzic stoją naprzeciwko siebie i rzucają piłkę do siebie.

– Rzucanie piłki w górę i jej łapanie.

– Dziecko stoi z piłką w dłoniach. Rzuca piłkę w górę i stara się ją złapać. – Ćwiczenie można wykonać również w siadzie.