Zajęcia logopedyczne w 3-latkach

Listen to this article

W grupie dzieci z grupy 3-latków odbyły się zajęcia logopedyczne, przeprowadzone przez Panią Dorotę L. i Elżbietę N.

Na zajęciach prowadzone były ćwiczenia, które mają na celu usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej, kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie), rozwijanie słuchu fonematycznego, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej, rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi, rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.