Ważne ogłoszenie!

UWAGA RODZICE !!! PILNE !!!
Prosimy zgłaszać do wychowawców grup informacje o dzieciach chętnych do powrotu do placówki (gdy tylko to będzie możliwe) spełniających następujące kryteria:
? dzieci rodziców pracujących w służbach medycznych, mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID – 19
? dzieci obojga rodziców pracujących
? dzieci rodzica samotnie wychowującego, który pracuje.

Informacje prosimy przekazywać do dnia 05.05.2020r. do godz.13.00
DO WYCHOWAWCÓW POSZCZEGÓLNYCH GRUP.

DZIĘKUJEMY