Rozwijanie uzdolnień dzieci – 04.05.2020

Listen to this article

04.05.2020r. dzieci korzystające z pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapraszamy do zabaw rozwijających uzdolnienia dzieci.

Do pobrania: zadania