RAPORT DOSTĘPNOŚCI

Listen to this article

RAPORT DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SAMOOCENA DOTYCZĄCA DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole Publiczne nr 36 z oddziałami integracyjnymi we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa: https://wloclawek.schoolpage.eu

Stronę opublikowano 17.09.2018r., ostatnia ważna aktualizacja została wykonana 31.12.2020r. i dotyczyła poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przy menu na górze znajduje się ikonka z możliwościami poprawy widoczności dla osób słabowidzących.

Umożliwiono: Zmianę wielkości czcionki, ustawienie wysokiego kontrastu: wybór koloru tła, podkreślenie linków, podświetlenie linków, ustawienie skali szarości dla tekstu, odwrócenie kolorów.

Wyłączenia:

1. Brakuje transkrypcji opisowej dla materiałów dźwiękowych ze względu ograniczone możliwości strony.
2. Brak napisów do filmów na stronie internetowej – strona nie posiada odpowiedniej wtyczki na stronie (administrowanej przez firmę zewnętrzną).
3. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
4. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
5. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
6. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
7. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
8. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. Dane budynku: Przedszkole Publiczne nr 36 z oddziałami integracyjnymi
– Adres budynku Wyspiańskiego 3, 87-800 Włocławek
– Imię i nazwisko kierownika administracyjnego budynku, telefon kontaktowy., adres e- mail
Anna Królikowska- dyrektor, tel:54 235 24 97, pp36-wloclawek@wp.pl

2. Wejście do budynku:
Wejście do budynku – wejście główne, wejście od tarasu ma zapewniony jeden podjazd .
Szerokość drzwi wejściowych – 2 skrzydła po 90 cm. Razem- 180 cm . Wejście od tarasu
– szerokość drzwi- 136 cm.
Otwieranie drzwi- ręczne
Możliwość wezwania pomocy- dzwonek przy drzwiach wejściowych.

3. Korytarze i windy
Korytarze płaskie, wejście na kondygnacje i zejście stanowią schody bez dostępu wind, podnośników, szerokość przejść- 120 cm.
Szerokość wejść do sal- 120cm
Klamki na wysokości- 115cm

4. Brak procedur we wszystkich sytuacjach, gdy dostępność dla osób z niepełnosprawnościami wymaga osób trzecich.

5. Pomoc można uzyskać u pracownika na holu przy wejściu głównym.
Kontakt telefoniczny: 54 235-24-97

6. Możliwość poprosić o pomoc pracowników niepedagogicznych

7. Na pierwszym poziomie są dostępne toalety oraz umiejscowione 2 szatnie.
Na poziomie drugim są dostępne toalety .

6. Brak dostępności podpisów brajlowskich dla sal, brak wyposażenia w pętle indukcyjne, brak wind i podnośników

7. Zapewniony dojazd komunikacją miejską.

8. Możliwość wstępu z psem asystującym bez ograniczeń.

9. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

10. Budynek nie posiada wind wewnętrznych celem przemieszczania się na poszczególne kondygnacje. Brak dostosowania toalet .

Samooceny dokonano: 19.03.2021r.