Potwierdzenie woli

Listen to this article

UWAGA RODZICE!!!

Od 3 do 10 kwietnia 2020r. należy potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do przedszkola w nowym roku szkolnym.

Do pobrania: PP36 – DEKLARACJA WOLI

Szanowni Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkola.

W związku z trwającą rekrutacją i koniecznością potwierdzenia od 3 do 10 kwietnia 2020 roku woli uczęszczania Państwa dziecka po zakwalifikowaniu do placówki informujemy, że potwierdzenia woli będzie można dokonać poprzez:

  • przesłanie drogą elektroniczną oświadczenia potwierdzającego wolę na adres e-mail: pp36-wloclawek@wp.pl
  • przesłanie skanu pisma potwierdzającego wolą na adres e-mal przedszkola
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach pisemne wyrażenie woli. Umieszczenie pisma w zaklejonej kopercie i wrzucenie dokumentu do urny w przedszkolu.

O dzieciach zakwalifikowanych rodzice zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.