Oświadczenie o powrocie, WWRD i procedury

Szanowni Rodzice!

Bardzo prosimy o wypełnienie oświadczenia o zamiarze korzystania dziecka z przedszkola w okresie epidemii oraz o zapoznanie się z procedurami.

Oświadczenie o powrocie do przedszkola

Oświadczenie o uczestnictwie w zajęciach rewalidacji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Procedury bezpieczeństwa

Procedura bezpieczeństwa wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rewalidacji