Kształcenie specjalne – ważna informacja

Rodzicom dzieci, realizującym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, których ważność upływa z końcem bieżącego roku szkolnego, przypominamy o konieczności składania wniosków o wydanie nowych orzeczeń do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku.

Dyrektor Poradni prosi, aby rodzice możliwie jak najszybciej składali dokumenty, dzięki czemu unikną długiego czasu oczekiwania na termin badania i rozpoczęcie procedury wydawania orzeczeń.

Duża liczba wniosków spływających do Poradni tuż przed zakończeniem roku szkolnego, może skutkować brakiem możliwości technicznych Poradni do wydania orzeczeń w ustawowym terminie, a co za tym idzie niemożnością uzyskania subwencji na realizację orzeczeń.

Ogłoszenie w wersji dla osób niepełnosprawnych:

Ogłoszenie – wersja dla osób niepełnosprawnych (plik WORD)

Ogłoszenie – wersja dla osób niepełnosprawnych (PDF)