Kampania “16 dni Przeciw Przemocy”

Listen to this article

Film udostępniony przez Sekcję Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej  w związku z kampanią ,,16 dni Przeciw Przemocy’’.

Link do filmu

https://drive.google.com/file/d/12xO3j33V8YTpmL2cp30HM0UVjxMSrzPa/view?usp=sharing