Język angielski – I, II integracyjna, 6-latki

Listen to this article

Zadania z języka angielskiego dla dzieci z grup I i II integracyjnej oraz dla 6-latków.

Do pobrania: zabawy

Źródło: https://youtu.be/YqFP0NjoGY4