Informacja dla Rodziców

Listen to this article

     Informujemy Rodziców, iż zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz rewalidacyjne będą realizowane w placówce od dnia 25 maja b.r  z zachowaniem zasad sanitarnych.

Prosimy o informację od rodziców potwierdzającą uczestniczenie dzieci w zajęciach u wychowawców i nauczycieli specjalistów.

Anna Królikowska
dyrektor
Przedszkola Publicznego nr 36
z oddziałami integracyjnymi