Informacja dla Rodziców

Czas pracy przedszkola w wakacje.

Lipiec – dyżur pełni Przedszkole Publiczne nr 13
Sierpień – Przedszkole Publiczne nr 36

Termin złożenia deklaracji- do 15 maja b.r.

Z dyżurujących placówek korzystają dzieci, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie korzystają w tym czasie z urlopu wypoczynkowego

Wnioski do pobrania w placówce lub na stronie przedszkola.

Dziękujemy

Plik do pobrania: Karta zgłoszenia dziecka na wakacje