Dzieci Uczą Rodziców – “Magiczny las”

Listen to this article

W tym roku szkolnym po raz kolejny uczestniczyliśmy w akcji “Dzieci Uczą Rodziców – Lekcja 2: Magiczny las”.

Dzieci dowiedziały się czym jest las, poznały jego mieszkańców oraz drzewa. Nauczyły się jak zachowywać się w lesie oraz w rezerwacie przyrody i czego nie wolno robić.

Przedszkolaki nauczyły się jakie są warstwy lasu, poznały żyjące tam zwierzęta: lisa, szopa, sowę puchacza, jeża, rysia, bobra, niedźwiedzia brunatnego i sarnę. Wysłuchały wiersza Jana Brzechwy pt. “Jeż”. Dzieci poznały roślinność leśną: klon, jodłę, sosnę i świerk. Chętnie odpowiadały na pytania i rozwiązywały przygotowane zadania.