Bal karnawałowy

Dnia 5 lutego 2021 tj. piątek odbędzie się w przedszkolu bal karnawałowy prowadzony przez firmę zewnętrzną.

Bal będzie odbywał się oddzielnie dla poszczególnych grup (30 min. każda) z przerwami na wietrzenie sali.

Przebrania LUB maski mile widziane.

Dobry humor obowiązkowy.