Angielski dla 3 i 4-latków – 13.04.2021

Hello, hello! It’s English time!
Dziś zaczniemy tematykę wiosenną – SPRING z piosenką Butterfly Ladybug Bumblebee | Super Simple Songs

LYRICS:
Butterfly, butterfly, butterfly.
Butterfly, butterfly, butterfly.
Butterfly, butterfly, butterfly.
Butter-, butter-, butter-, butter-, butterfly.

Ladybug, ladybug, ladybug.
Ladybug, ladybug, ladybug.
Ladybug, ladybug, ladybug.
Lady-, lady-, lady-, lady-, ladybug.

Bumblebee, bumblebee, bumblebee.
Bumblebee, bumblebee, bumblebee.
Bumblebee, bumblebee, bumblebee.
Bumble-, bumble-, bumble-, bumble-, bumblebee.

Butterfly, ladybug, and bumblebee.
Flying all around the trees.
Ladybug, bumblebee, and butterfly.
Flying high into the sky.

Butterfly, butterfly, butterfly.
Butterfly, butterfly, butterfly.
Butterfly, butterfly, butterfly.
Butter-, butter-, butter-, butter-, butterfly.

Ladybug, ladybug, ladybug.
Ladybug, ladybug, ladybug.
Ladybug, ladybug, ladybug.
Lady-, lady-, lady-, lady-, ladybug.

Bumblebee, bumblebee, bumblebee.
Bumblebee, bumblebee, bumblebee.
Bumblebee, bumblebee, bumblebee.
Bumble-, bumble-, bumble-, bumble-, bumblebee.

Butterfly, ladybug, and bumblebee.
Flying all around the trees.
Ladybug, bumblebee, and butterfly.
Flying high into the sky.

Butterfly, ladybug, bumblebee.
Butterfly, ladybug, bumblebee.
Butterfly, ladybug, bumblebee.
Butterfly, ladybug, and bumblebee.

  • wysłuchaj piosenki: Butterfly Ladybug Bumblebee | Super Simple Songs

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=EgiQ6GliTrI

*Jakie zwierzątka występują w piosence? (butterfly – motyl, ladybug – biedronka, bumblebee – pszczoła)
*Wymień ich nazwy po angielsku.
*Policz po angielsku ile ich jest.

  • wysłuchaj piosenki jeszcze raz
    *spróbuj śpiewać z nagraniem
    *naśladuj ruchem zwierzątka z piosenki poruszając się po pokoju
  • do zabawy zaproś rodziców i rodzeństwo
  • zabawa ruchowa: na hasło: bumblebee – dziecko porusza się jak pszczoła, na hasło: laydybug – udaje biedronkę, na hasło: butterfly – jest motylem. Zamiana ról z rodzicem – dziecko podaje hasło po angielsku.
  • narysuj wybranego owada z piosenki i nazwij go po angielsku

UDANEJ ZABAWY!