Aktywności dla 6-latków – 01.04.2021

1.Bieg truchtem po obwodzie koła
2.Skłony boczne , ręce wzdłuż tułowia, lekki rozkrok X 10

 1. Przysiady , ręce wyciągnięte przed siebie x5
  4Toczenie piłki po linii lub w kierunku drugiej osoby
 2. Podrzucanie piłki i łapanie
  6.Skakanie z piłką- piłkę należy utrzymać między kolanami x 5
  7.Odbijanie piłki – kozłowanie
 3. Rzucanie piłki do drugiej osoby i łapanie – stoimy naprzeciw siebie w odpowiedniej odległości
 4. Lekki rozkrok , ręce wyciągnięte w górę, kołysanie na boki , spokojne ruchy
  Propozycja 2
  Aktywność ruchowa w domu:
 5. Spokojny marsz po obwodzie koła
 6. Skłony boczne , ręce wzdłuż tułowia x10 , tzw. Prasowanie spodni
 7. Skakanie z piłką- piłkę należy utrzymać między kolanami x 5
 8. Zabawa –„ Skaczemy jak żabki”, w przysiadzie , trzymamy się za kostki
 9. Zabawa –„ Ptaszek pije wodę”, pochylamy głowę do dołu i do tyłu- siad skrzyżny
 10. Zabawa – słoneczko świeci, wieje wietrzyk, pada deszczyk

Aktywność muzyczna

Swobodny taniec do muzyki A Vivaldiego „Cztery pory roku-wiosna”
Dziecko tańczy z użyciem chusteczki, paska bibuły do słuchanej melodii

Joanna Wypijewska

  Życzę miłej zabawy