Aktywność plastyczna – 3-latki – 01.04.2021

Mój ulubiony sprzęt sportowy – praca plastyczna.

Potrzebne materiały: kolorowy papier(wydzieranki), klej


1 Rodzic omawia z dzieckiem ilustrację przedstawiającą dzieci uprawiające sporty-załącznik1.
Rodzic zadaje pytania, dziecko odpowiada:

  • co widzisz na ilustracji?
  • jakimi sprzętami sportowymi posługują się dzieci?
  • dlaczego należy uprawiać sport?
  • jaki jest twój ulubiony sprzęt do uprawiania sportu?

2. Praca plastyczna.
Dziecko wybiera swój ulubiony sprzęt sportowy-załącznik 2.
Wydrukowaną kartę pracy dziecko wykleja kolorowym papierem(wydzieranie małych skrawków kolorowego papieru, przyklejanie).
3. Omówienie z dzieckiem powstałej pracy.
4. Porządkowanie miejsca pracy.